Nezobrazuje-li se Vám tato stránka správně, klikněte zde.
SPELOS

Informační bulletin pro obce a města

duben 2013

Rozhodnutí Ústavního soudu:
Vítězství nad hazardem nebo prohra státu, obcí a neziskového sektoru?

Rozhodnutí Ústavního soudu:<br />Vítězství nad hazardem nebo prohra státu, obcí a neziskového sektoru?

Ústavní soud před několika dny vydal pro nás velmi překvapující rozhodnutí. Zrušil přechodné ustanovení pro provoz videoloterních terminálů na území obcí a měst, která jejich provoz regulují obecně závaznou vyhláškou. Obsah tohoto rozhodnutí byl záhy různými občanskými sdruženími účelově prezentován jako prohra provozovatelů a velké vítězství nad hazardem. Jsme přesvědčeni o tom, že se nejedná o prohru provozovatelů loterií a jiných podobných her, ale prohru obecních rozpočtů, neziskových organizací a veřejně prospěšných projektů, které jsou na těchto prostředcích závislé.

Loterní společnosti se vždy snažily být pro města a obce dobrými partnery, vzájemně s nimi spolupracovaly a v rámci svých možností podporovaly také neziskový sektor a veřejně prospěšné projekty na jejich území. Vždy jsme nabízeli součinnost a spolupráci a v případě zájmu jsme ochotni přistoupit k jakýmkoliv odborným diskuzím na téma provozu loterií a jiných podobných her.

V  souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu se však objevila řada polopravd a nejasností. Málokdo se tak v dané situaci dokáže v nejrůznějších mediálních vyjádřeních zorientovat a vyčíst z nich skutečný smysl a především pak skutečné důsledky tohoto rozhodnutí. Rádi bychom Vám je proto objasnili touto formou.

Současná situace se může v řadě obcí a měst dotknout nejen sportu, kultury či zdravotnictví a sociální oblasti, ale především také zaměstnanosti. V případě, že obce a Ministerstvo financí začnou verdikt Ústavního soudu okamžitě prosazovat, o práci přijdou mnozí zaměstnanci a obsluha heren či barů, hospodským se sníží tržby, protože provoz těchto sázkových her řadu z nich „držel nad vodou“. O své příjmy pak přijdou majitelé nemovitostí, v nichž jsou loterie provozovány a kteří v dobré víře v kontinuitu provozu investovali a rekonstruovali. Tito totiž nebudou mít nájemce.

Je třeba si uvědomit, že ve městech a obcích zůstává až 60% z celkových tržeb provozovatelů! Rozhodně totiž nejde pouze o loterní daň a další povinné odvody. Největší část tvoří finanční prostředky, které získávají provozovatelé hospod a restauračních zařízení, v nichž jsou loterie provozovány. Ti pak následně ze svých příjmů odvádějí daně a platí zaměstnance, jejichž mzdy jsou samozřejmě rovněž zdaněny – tedy peníze jdou opět státu, potažmo městům a obcím. Těchto zaměstnanců je v České republice až 50 000! Obec tak bude muset řešit, co s nastalou situací - co s nezaměstnanými, co s neziskovým sektorem a především jak nahradit výpadky ve svých rozpočtech.

Zástupci občanských sdružení ve svých mediálních výstupech především zapomněli zmínit, že jde o velký zásah do právních jistot loterních společností, které do svého podnikání vložily nemalé finanční prostředky. Podobný precedent navíc může postihnout prakticky jakékoliv podnikatelské odvětví. Dnes se jedná o loterie, zítra to může být jiný směr. A ať už by ale šlo o jakékoliv odvětví podnikání, jeho zástupci by se jistě snažili hájit svá práva.

Je navíc bohužel zcela logické, že někteří provozovatelé a majitelé objektů uzavřou smlouvy s nelegálními provozovateli (nejrůznější občanská sdružení nabízející hru prakticky komukoliv na základě členské průkazky či internetové kiosky, v nichž probíhá výplata peněz tajně mezi klientem a obsluhou). V tu chvíli zde začne tak, jak je tomu například v Polsku či na Ukrajině, kde došlo k obdobné situaci, bujet nikým nekontrolovaný a neregulovatelný nelegální hazard s tím, že z něj stát ani obce nebudou mít žádné finanční prostředky a nebude zde ani řádný dohled nad dodržováním zákazu hry dětí a mladistvých.

Fakt, že se nejedná jen o plané a ničím nepodložené hrozby dokazuje i skutečnost, že se internetové kiosky i „černé herny“ na území České republiky vyskytují ve stále větší míře. V současné době již jejich počet vysoce přesahuje sto provozoven (dokazují to i případy, na které již dříve upozornila média – viz odkazy níže):

V posledních měsících stále silněji vnímáme, že se Vás některé zájmové skupiny a sdružení snaží přesvědčit o tom, že legální provozovatelé loterií jsou Vašimi nepřáteli. Rozhodně tomu tak není. Vždy jsme Vám nabízeli součinnost a spolupráci. Stejně tak není pravda, že by loterní společnosti pouze „vyhrožovaly“ tím, že budou vymáhat vzniklé škody. Tato tvrzení totiž v žádném případě nelze brát jako výhružky.

Případné žaloby o náhradu škod jsou jen logickým a naprosto přirozeným důsledkem tak výrazného zásahu do práva na podnikání a situace, kdy stát jedním dechem provoz loterií povolí a druhým ho vzápětí zakáže. V dobré víře jsme nainvestovali stovky milionů korun do herních zařízení, rekonstrukcí budov, softwaru či datových center tak, abychom státu poskytli možnost online dozoru nad provozem každého jednotlivého zařízení v reálném čase. Stejně by přece reagoval zástupce jakéhokoliv jiného oboru, kterému by bylo znemožněno jeho podnikání, a ze dne na den by přestala platit doba platnosti již vydaných povolení, na která se váží vysoké investice. Navíc se nejedná pouze o české provozovatele. Svá práva a investice budou u soudu hájit také zahraniční dodavatelé a smluvní partneři. Málokdo si uvědomuje, že se svých nároků mohou domáhat i místní majitelé nemovitostí, v nichž se provoz uskutečňoval. I tito se zcela jistě budou bránit a žádat kompenzace. Vzhledem k tomu, že se celkově může jednat o miliardové arbitráže, je velmi reálné, že v případě úspěchu těchto žalob na podle našeho názoru neuvážený a populistický krok Ústavního soudu doplatí všichni – např. zvýšením daní a podobně.

Věříme proto, že k této problematice budete přistupovat uváženě s ohledem na možné důsledky unáhlených rozhodnutí a přidáte se k řadě měst, které rozhodly o tom, že na svém území loterie ponechají až do doby vypršení platnosti povolení, případně zvolily jiné kompromisní řešení. Jedná se například o dohodu s provozovateli ve formě deklarace, která představuje účinné a osvědčené samoregulační opatření, týkající se například veřejného pořádku, odstranění reklam a jackpotů, úpravy vzhledu provozovny a podobně. Tento regulační koncept se osvědčil již v řadě měst a obcí – mezi nimi je například Vsetín, Zlín, Olomouc, Karviná, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Šumperk (vzor deklarace ke stažení zde)

V případě zájmu Vám rádi celou situaci vysvětlíme osobně. Současně Vám ochotně poskytneme veškerou součinnost a odborné konzultace.

Fotografie dokumentující nelegální provoz loterií:

Nelegální provoz loterií Nelegální provoz loterií
   
Nelegální provoz loterií Nelegální provoz loterií

Zpět nahoru