Nezobrazuje-li se Vám tato stránka správně, klikněte zde.
SPELOS

Informační bulletin pro obce a města

prosinec 2012

Kam se ztrácejí peníze z loterií?

Kam se ztrácejí peníze z loterií?

Vyzýváme Ministerstvo financí k tomu, aby férově odrylo karty a vysvětlilo občanům naší země, kam se ztrácejí peníze z loterií. „V lednu uvalil stát na loterní společnosti třikrát větší daňové zatížení. Firmy platí jak mourovaté a přitom jsou denně noviny plné nářků starostů, kteří marně čekají, až do obecních rozpočtů doputují tolik slibované peníze z loterií. O prázdných pokladnách sportovních klubů, kulturních institucí nebo organizací pečujících o zdravotně postižené ani nemluvě,“ zlobí se Petr Vrzáň, výkonný ředitel asociace SPELOS. „Proto se ptáme: „Kam se ztratily více jak 4,2 miliardy korun, které do státní kasy odvedli za tři čtvrtletí letošního roku jen provozovatelé videoloterních terminálů?... více

Nový zákon kritizuje Evropská komise

Nový zákon kritizuje Evropská komise

Zveřejněná velmi kritická zpráva Evropské komise k novému zákonu o sázkových hrách, který předložilo Ministerstvo financí, pouze potvrzuje správnost názoru SPELOS. Nový zákon... více

Odmítáme chaos v regulacích loterií!

Odmítáme chaos v regulacích loterií!

V oblasti regulace loterií a jiných podobných her panuje velký zmatek, chaos a nejednotnost. Podmínky provozu loterií se neliší jen město od města, ale dokonce jsou jiné i v jed... více

Nenechte se oklamat lživými statistikami!

Nenechte se oklamat lživými statistikami!

V médiích se stále častěji objevují ničím nepodložené, smyšlené statistiky o patologickém hráčství, týkající se i dospívajících dětí a mládeže. Lživá kampaň má zjevně jediný cíl... více

Kam se ztrácejí peníze z loterií?

Kam se ztrácejí peníze z loterií?

Vyzýváme Ministerstvo financí k tomu, aby férově odrylo karty a vysvětlilo občanům naší země, kam se ztrácejí peníze z loterií.

„V lednu uvalil stát na loterní společnosti třikrát větší daňové zatížení. Firmy platí jak mourovaté a přitom jsou denně noviny plné nářků starostů, kteří marně čekají, až do obecních rozpočtů doputují tolik slibované peníze z loterií. O prázdných pokladnách sportovních klubů, kulturních institucí nebo organizací pečujících o zdravotně postižené ani nemluvě,“ zlobí se Petr Vrzáň, výkonný ředitel asociace SPELOS.

„Proto se ptáme: Kam se ztratily více jak 4,2 miliardy korun, které do státní kasy odvedli za tři čtvrtletí letošního roku jen provozovatelé videoloterních terminálů? Ztrácí se snad tyto peníze v tajemných propletencích veřejných rozpočtů? klade otázku Petr Vrzáň.

Podle asociace SPELOS je proto nezbytné, aby Ministerstvo financí obratem zveřejnilo, kde přesně daně odvedené loterními společnostmi skončily.

„Před rokem se všichni horečně pohoršovali nad tím, že odvod finančních prostředků od loterních společností na veřejně prospěšné účely je netransparentní a že díky tomu dochází k pochybným transferům a podpoře diskutabilních projektů. Je divné, že dnes se někde toulá hned několik miliard a všichni se tváří, jako by se nic nedělo. Kde jsou všichni ti, kteří volali po spravedlivém rozdělování peněz z hazardu? Proč teď nebombardují ministerstvo financí a nedomáhají se peněz, které jim při schvalování zákona sliboval například pan Gazdík a další?,“ dodává Petr Vrzáň.

O nespokojenosti lidí s dopadem novely loterního zákona svědčí i výsledky průzkumu veřejného mínění, který minulý týden zveřejnila agentura SANEP. Podle jejího zjištění totiž hned 20 % z téměř 15 tisíc oslovených respondentů považuje dřívější rozdělování peněz loterními společnostmi na veřejně prospěšné účely za lepší.

„Stalo se přesně to, před čím jsme varovali. Populistické výkřiky politiků a jejich velkohubé sliby se rozplynuly jako pára nad hrncem. Novela loterního zákona finančně zdecimovala sport i celý neziskový sektor, vnesla neuvěřitelný chaos do pravidel regulace v jednotlivých obcích, otevřela prostor klientelismu a vehnala Českou republiku do náručí černých heren a nelegální hazardní mafie ukrývající se za nejrůznější občanská sdružení a jiné pofidérní spolky. Navíc tzv. Farského novela, která to způsobila, není v souladu s právem Evropské unie a v tomto směru podnikáme patřičné právní kroky,“ dodal Petr Vrzáň.

Zpět nahoru

Nový zákon kritizuje Evropská komise

Nový zákon kritizuje Evropská komise

Zveřejněná velmi kritická zpráva Evropské komise k novému zákonu o sázkových hrách, který předložilo Ministerstvo financí, pouze potvrzuje správnost názoru SPELOS.

Nový zákon nic neřeší, je zcela zbytečný, do právní úpravy vnáší chyby a destabilizuje podnikatelské prostředí. Proto by měl být stažen a úkol předložení nové právní úpravy zrušen.

Navíc je zákon v přímém rozporu s akčním plánem Evropské unie pro online hazardní hry, což nakonec potvrdily i závěry semináře „Online gambling“, který se uskutečnil dne 14.11.2012 na půdě evropského parlamentu v Bruselu. Přední evropští odborníci z oblasti loterií (např. Dr. Ingo Fiedler, Researcher, University of Hamburg - Německo, Francesco Rodano, Independent Administration of State Monopolies - Itálie, Friedrich Stickler, President of European Lotteries - Belgie a další) se zde shodli na tom, že je nutná spolupráce na celoevropské úrovni s cílem řešit především problematiku nelegálních provozovatelů. Ti se vyskytují napříč celou Evropskou unií. Například jen v Itálii tvoří v současné době nabídku loterního trhu až 72% nelegálních provozovatelů, většinou sídlících na Maltě. Obdobná situace panuje také v dalších zemích. Jednoznačné STOP nelegálním provozovatelům je podle účastníků konference také jedním z předpokladů účinného boje proti praní špinavých peněz.

Sdružení SPELOS dlouhodobě tvrdí, že nový zákon je nadbytečný. „Zásadní změny zákona o loteriích a jiných podobných hrách, který upravuje fungování herního průmyslu v ČR, již přinesly dvě komplexní novely platné od ledna letošního roku, z nichž jedna byla vládním návrhem. Pokud vláda okamžitě předkládá nový zákon, jde pouze o další důkaz nestability podmínek pro seriózní podnikání,“ uvedl Petr Vrzáň, výkonný ředitel sdružení SPELOS.

K hlavním nedostatkům nového zákona patří:

  1. Neřešení nelegálního působení zahraničních sázkových společností, které bez patřičného povolení vyvádějí z naší země miliardové částky ročně. „Kalouskův návrh, a sice umožnit dálkové hraní po předchozí registraci hráčů v kamenných pobočkách je iluzorní. Funkční je pouze čisté řešení – dálkové hraní všem zakázat nebo všem povolit za stanovení rovných podmínek,“ říká Petr Vrzáň.
  2. Zkrácení platnosti vydaných povolení na šest měsíců, které opět krátí práva podnikatelů již jednou zákonodárcem zkrácených a ohraničených datem 31. 12. 2014. „To je velmi surový zásah do práv našich provozovatelů, kteří respektují všechna regulatorní opatření státu, a kteří v dobré víře investovali desítky miliard korun do nejvyspělejších herních zařízení a datových center, aby v zájmu transparentnosti umožnili státu maximální kontrolu,“ říká Petr Vrzáň.
  3. Cílená diskriminace interaktivních videoloterních terminálů na úkor výherních hracích přístrojů tím, že nově stanoví výši limitů pro technická herní zařízení bez ohledu na typ, bezpečnost a specifické parametry, ale podle umístění v určitém typu herního prostředí. „Stát tímto pošlapává evolučně nejvyspělejší herní systém, který by měl naopak chránit před cílenými útoky nelegálních provozovatelů a nejrůznějších kritiků, působících v občanských sdruženích“ říká Petr Vrzáň.
  4. Chybná definice loterie navržená tak, že vypouští jednoznačný požadavek na ovlivnění výsledku hry pouze a jen náhodou. „Tím připouští, že o výsledku mohou rozhodovat i jiné faktory, čímž se otevírá prostor pro úmyslné zneužití a ovlivnění výsledku účastníky her, ale i provozovateli,“ uzavírá Vrzáň.

Sdružení SPELOS na základě výše uvedených připomínek návrh nového zákona odmítá. Současně vyzývá Vládu ČR, aby zrušila úkol přípravy nového zákona předkládaného neustále již od roku 2004, aniž by po něm byla společenská poptávka.

Zpět nahoru

Odmítáme chaos v regulacích loterií!

Odmítáme chaos v regulacích loterií!

V oblasti regulace loterií a jiných podobných her panuje velký zmatek, chaos a nejednotnost. Podmínky provozu loterií se neliší jen město od města, ale dokonce jsou jiné i v jednotlivých městských částech či obvodech. Tato situace je velmi nepřehledná a v některých případech se dokonce blíží diskriminaci. Zásadně odmítáme nestandardní procesy regulace na území jednotlivých měst, případně městských částí.

„Neodborná a přehnaná regulace tohoto legálního odvětví podnikání u nás může mít velmi negativní důsledky. A zdaleka nejde jen o fakt, že město, popř. městská část přijde o finanční prostředky z tzv. loterní daně. Zkušenosti ze zahraničí jasně dokazují, že se v případě znemožnění podnikání domácím, legálním loterním společnostem, které mají jasně nastavená pravidla pro hráče i podmínky provozu, velmi rychle objeví nekontrolovatelný a neregulovatelný nelegální hazard provozovaný zahraniční mafií, případně organizovaný zločin. Nakonec s tzv. „internetovými kiosky“ či nelegálními pokerovými kluby se již setkáváme i u nás – a to většinou právě v místech, kde platí absolutní zákaz provozu loterií,“ doplnil Vrzáň.

SPELOS se nebrání oprávněným regulacím ani přijetím samoregulačních opatření samotnými provozovateli. Množí se ale bohužel případy, kdy některá města, popřípadě městské části, na základě ničím nespecifikovaných kritérií, upřednostňují některého konkrétního provozovatele nebo svých regulačních pravomocí zneužívají.

„S tímto jsme se během praxe setkali již několikrát. Pochopitelně budeme v podobných případech žádat náhradu škod, zmařených investic a ušlého zisku v řádu stovek milionů korun, upřesnil Vrzáň a dodal: „Někteří zastupitelé další působení loterií na svém území podmiňují například zřízením neprůhledných fondů, do nichž budou provozovatelé nad rámec vysokého odvodového zatížení povinni přispívat. Tento postup hraničí až s vydíráním!“

Spelos je zájmovým sdružením, které klade vysoký důraz na transparentnost v oblasti loterního průmyslu a v neposlední řadě dobré vztahy mezi provozovateli a představiteli samospráv.Proto zástupcům jednotlivých obcí i městských částí rádi poskytneme náš odborný pohled na celou problematiku a budeme nápomocni v přípravě dalšího postupu,“ uzavřel Petr Vrzáň.

Zpět nahoru

Nenechte se oklamat lživými statistikami!

Nenechte se oklamat lživými statistikami!

V médiích se stále častěji objevují ničím nepodložené, smyšlené statistiky o patologickém hráčství, týkající se i dospívajících dětí a mládeže. Lživá kampaň má zjevně jediný cíl – zničit legální odvětví podnikání u nás.

Po nedávném pořadu České televize „Intolerance“, který byl naprosto zkresleným, tendenčním a jednostranným pohledem na problematiku loterií očima problematiky neznalých aktivistů, je tu další snůška lží.

Podle informací psychiatra Karla Nešpora zveřejněných portálem novinky.cz, „denně nebo téměř denně hazardně hraje 1,1 % chlapců ve věku 16 let a dalších 1,3 % hraje přibližně jednou týdně.“ Tyto informace se však v žádném případě nezakládají na pravdě! Podle pana Nešpora se tak dohromady hazardu pravidelně věnuje 2,4 % dětí či mladistvých.

„Není to poprvé, kdy pan Nešpor přišel s ničím nepodloženou statistikou, kterou prezentuje veřejnosti. Zajímalo by nás, kde k tomuto číslu přišel, když žádný podobný průzkum nikdy nebyl proveden. Navíc je-li s touto problematikou takto detailně obeznámen, je s podivem, že na konkrétní případy patologického hráčství dětí neupozorňuje příslušné orgány“, uvedl Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.

Informace zveřejněné Karlem Nešporem jsou navíc v rozporu s oficiální statistikou, kterou nedávno vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Podle ní je v celé ČR ročně ambulantně léčeno pro patologické hráčství 1370 pacientů a dalších 550 hospitalizováno. Statistika uvádí, že podíl nezletilých je na tomto čísle nepatrný.

„Pan Nešpor tak zcela účelově nafukuje tyto údaje tím, že uvedená procenta váže na celkovou populaci, nikoliv na počty skutečně léčených pacientů, ke kterým se vztahují,“ dodal Petr Vrzáň.

Všichni členové SPELOS ve svých provozovnách sami aktivně nastavují takové kontrolní mechanismy, které dokáží bránit ve hře dětem a mladistvým. Současně dlouhodobě upozorňují na riziko a velké nebezpečí, které právě pro tuto věkovou skupinu představují nelegální internetoví provozovatelé, působící na území České republiky. SPELOS však zásadně odmítá zkreslené a zavádějící statistiky, které v očích veřejnosti očerňují všechny, tedy i legální provozovatele loterií.

Zpět nahoru