Nezobrazuje-li se Vám tato stránka správně, klikněte zde.
SPELOS

Informační bulletin pro obce a města

srpen 2012

Vláda zve novým zákonem do České republiky loterní mafie

Vláda zve novým zákonem do České republiky loterní mafie

Vláda a především ministr financí Miroslav Kalousek velmi negativně zasahují do pravidel fungování loterií v České republice. Tento zásah v konečném důsledku připraví obce o vysoké příjmy. Přestože návrh nového loterního zákona nebyl dosud notifikován, vláda jej v uplynulém týdnu schválila. Návrh tohoto zákona však bude mít výrazný dopad na obce, navíc destabilizuje podnikání legálních provozovatelů v herním průmyslu. A to především opětovným zkracováním přechodného období pro provoz interaktivních videoloterních terminálů i dalších technických zařízení - tentokrát na pouhých 6 měsíců! Výrazně mění také podmínky povolení těchto zařízení do jednotlivých herních prostor, což přináší nutnost dalších investi... více

Obce musí dodržovat přechodná období!

Obce musí dodržovat přechodná období!

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS informuje představitele měst a obcí o tom, že provoz technických herních zařízení není možné zakázat či omezit ihned,... více

Bojovníci proti hazardu pomáhají oškubat stát

Bojovníci proti hazardu pomáhají oškubat stát

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS se obává, že dlouhodobá mediální, legislativní a politicko-společenská honba proti loteriím v řadě případů zřejmě slo... více

Republiku zaplavují „černé herny“

Republiku zaplavují „černé herny“

Města a obce přicházejí o miliony! Na několika místech České republiky se totiž začínají objevovat nelegální provozovatelé hazardu. Na „černé“ herny mohou lidé narazit především... více

Vláda zve novým zákonem do České republiky loterní mafie

Vláda zve novým zákonem do České republiky loterní mafie

Vláda a především ministr financí Miroslav Kalousek velmi negativně zasahují do pravidel fungování loterií v České republice. Tento zásah v konečném důsledku připraví obce o vysoké příjmy.

Přestože návrh nového loterního zákona nebyl dosud notifikován, vláda jej v uplynulém týdnu schválila. Návrh tohoto zákona však bude mít výrazný dopad na obce, navíc destabilizuje podnikání legálních provozovatelů v herním průmyslu. A to především opětovným zkracováním přechodného období pro provoz interaktivních videoloterních terminálů i dalších technických zařízení - tentokrát na pouhých 6 měsíců! Výrazně mění také podmínky povolení těchto zařízení do jednotlivých herních prostor, což přináší nutnost dalších investic do změny současných technologií i systémů a navýšení nákladů v souvislosti se snahou zachovat stávající provoz. Jde přitom o retroaktivní zásah do svobody podnikání a předem státem daných pravidel. A co je podstatné – obce takto přijdou o mnohamilionové zisky, které jim dosud z této oblasti podnikání plynuly. Návrh totiž současně otevírá trh zahraničním subjektům, což může způsobit likvidaci legálních provozovatelů, řádně plnících veškeré odvodové povinnosti.

„Stát by se měl místo likvidace poctivých českých provozovatelů, kteří řádně platí daně a sami se snaží o kultivaci loterního průmyslu v ČR, zaměřit na tyto nelegální zahraniční provozovatele. A pokud chtějí veřejné rozpočty získat další daňové příjmy, měly by je hledat právě u těchto firem a ne jen tiše přihlížet miliardovým daňovým únikům,“ doplnil Vrzáň.

Provozovatelé videoloterních terminálů jsou přesvědčeni, že legislativní tlak směřovaný proti videoloterním terminálům je účelovou kampaní, která má za cíl zlikvidovat domácí loterní společnosti a jejich tržby přenechat nelegálním zahraničním provozovatelům on line hazardu. Ti provozují nejen internetové kurzové sázky, ale také internetová kasina na zahraničních serverech a tedy zcela bez možnosti regulace ze strany České republiky a také bez jakékoli odvodové povinnosti. Stát tak ročně přichází o miliardy!

  „Jednání vlády v této oblasti je naprosto nepochopitelné. Zatímco komunální sféra i občanská společnost hlásá, že loterií je v ČR příliš, vláda chce počet provozovatelů ještě rozšířit a přílivem nových subjektů posílit soutěživost mezi nimi. Přestože dnes již pozvolna trh zaplavují drobní nelegální provozovatelé, vláda nyní otvírá ČR dalším, tentokrát zahraničním „nelegálům,“ uvádí Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.   

Namísto regulace tak vláda nastolí hazardní ráj všech firem od Číny až po Kambodžu.

Zpět nahoru

Obce musí dodržovat přechodná období!

Obce musí dodržovat přechodná období!

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS informuje představitele měst a obcí o tom, že provoz technických herních zařízení není možné zakázat či omezit ihned, jak je možné usuzovat například dle informací z médií.

Potvrzením tohoto faktu je například rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z června letošního roku. Ten zrušil rozhodnutí o uložení pokuty za provoz v rozporu s obecně závaznou vyhláškou. Důvodem tohoto rozhodnutí je fakt, že provozovatel je držitelem platně vydaného rozhodnutí o povolení k provozu a nejde tedy o činnost porušující zákon či obecně závaznou vyhlášku!

„Novela loterního zákona platná od letošního ledna jasně říká, že provoz stávajících videloterních terminálů mohou města a obce regulovat až po přechodném období, tedy až v roce 2014, a to z jediného a prostého důvodu. Když někdo ve svobodném světě investuje peníze na základě platných pravidel daného státu, má právo očekávat, že tyto investice stát podle pravidel ochrání,“ vysvětluje Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS. Obce jsou od 1.1.2012 povinny tato přechodná ustanovení loterního zákona respektovat, jinak by postupovala v přímém rozporu s platným zákonem.

Nejrůznější občanská sdružení však v tomto kontextu bohužel často zcela mylně informují obce o tom, že zde mohou provoz loterií prakticky ze dne na den úplně zakázat. „Zapomínají však při tom na fakt, že tato činnost je státem platně povolená na určité období, s čímž také podnikatelé počítají v rámci uzavíraných smluv či úvěrů a především v návratnosti vložených investic. Obce se tak nemohou přece nadřazovat nad platné zákony a nabourávat tak základy fungování právního státu,“ dodal Petr Vrzáň.

Zpět nahoru

Bojovníci proti hazardu pomáhají oškubat stát

Bojovníci proti hazardu pomáhají oškubat stát

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS se obává, že dlouhodobá mediální, legislativní a politicko-společenská honba proti loteriím v řadě případů zřejmě slouží ve skutečnosti úplně jiným cílům. „Pod rouškou občanské starostlivosti se podle nás skrývá snaha o poškození a diskreditaci účelově vybraných legálních provozovatelů loterií a konkurenční boj, s cílem získat jejich tržby a navíc připravit stát o miliardy v arbitrážích a soudních sporech,“ uvedl Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.

„O tomto faktu jsme byli přesvědčeni dlouhou dobu, nyní jsme však získali z našeho pohledu zcela přesvědčivý důkaz. Tím je fakt, že zástupci občanského sdružení Brnění, které asi nejhlasitěji burcuje veřejné mínění proti provozovatelům centrálních loterních systémů, veřejně deklarovalo svoji spolupráci s advokátem JUDr. Jiřím Oršulou, což staví aktivity uvedeného advokáta a celého sdružení do zcela jiného světla,“ dodal Vrzáň.

V této souvislosti je totiž třeba si uvědomit hned několik zarážejících aspektů:

  1. JUDr. Oršula zastupuje společnost Casino Kartáč, s.r.o., které uplatňuje vůči Ministerstvu financí nárok na náhradu ušlého zisku ve výši více než 462 milionů korun. Tento nárok měl vzniknout tím, že ministerstvo údajně zvýhodnilo provozovatele videoloterních terminálů (VLT) provozovaných mimo kasina na úkor provozovatelů výherních hracích přístrojů v kasinech. Zřejmě v zájmu svého klienta se JUDr. Oršula zúčastnil i semináře pořádaného Svazem místních samospráv, kde velmi vehementně a důrazně přesvědčoval zástupce obcí k podání ústavní stížnosti proti zákonnému provozování VLT a dalších hracích přístrojů. Kdyby JUDr. Jiří Oršula přesvědčil starosty k hromadným ústavním stížnostem a Ústavní soud snad i dal za pravdu jejich cíleně připraveným argumentům, šance na úspěch jeho požadavku vůči státu by byly pravděpodobně několikanásobně vyšší, nehledě na faktickou konkurenční výhodu pro jeho klienta. Tzv. „bojovníci proti hazardu“ se tak dobrovolně a možná i nevědomě přidávají nikoliv do boje o přísnější regulaci loterií, ale do boje za tučné konto soukromé firmy a jejího majitele Vlastimila Vyhlídala.
  2. Společnost Casino Kartáč Group navíc vede s Českou republikou další významnou arbitráž, ve které požaduje 2,5 miliardy odškodnění zato, že jí Ministerstvo financí nepovolilo v roce 2003 internetovou ruletu, přestože zanedlouho povolilo právě VLT, které jsou provozovány prostřednictvím centrálního loterního systému.
  3. Na legislativní likvidaci VLT, jenž je v zájmu výše uvedených subjektů, by kromě zahraničních nelegálních provozovatelů vydělala právě kasina, pro která je provozování technologicky vyspělých, dokonale kontrolovatelných a moderních videloterních terminálů pracujících on-line v režimu centrálního loterního systému největším konkurentem. K dosažení těchto cílů a k tomu, aby získala dominantní postavení na trhu, však nevyužívá kasinová lobby běžných nástrojů tržního hospodářství, jak je obvyklé, ale nestandardních praktik maskovaných mimo jiné do populistických snah. Boj určité části kasinové lobby proti systému VLT je celkem pochopitelný. Provozovatelé kasin totiž v této technologii vidí ohrožení svého vlastního podnikání. VLT, které jsou pod přímou on-line kontrolou státu a tedy zabezpečené proti daňovým únikům, jsou konkurencí těchto kasin.
  4. Výše uvedené případy však nejsou jedinými podobnými spory s českým státem, právně připravovanými JUDr. Oršulou. Doktor Oršula je totiž spojován s jednou z největších arbitráží proti státu v kauze Diag Human. Jako právní zástupce zde JUDr. Oršula figuroval od začátku 90. let. Jméno JUDr. Oršuly však média uvádějí také v souvislosti s Tomášem Melichem - podnikatelem žijícím ve Vídni. Stojí za povšimnutí, že Tomáš Melich se již v minulosti neúspěšně pokoušel proniknout na český loterní trh. Jeho společnost Eurolotto za sebou nechala dluhy za více než 200 milionů korun. Melich přitom figuruje ve správní radě společnosti Towit Machinery, která měla podlé médií odkoupit pohledávky JUDr. Oršuly v kauze Diag Human, aby se pak následně přihlásila jako vedlejší účastník arbitráže vedené proti ČR.

Představitelé SPELOS si proto myslí, že spolupráce údajně nezávislého občanského sdružení Brnění s panem Oršulou je čistě účelovou záležitostí ve snaze připravit stát o miliardy. Aby se tato skupina mohla dostat ke státním penězům, potřebuje nejen Nálezy Ústavního soudu, které vznikly na popud právě sdružení Brnění, ale také masové útoky proti legálním provozovatelům. Brnění spolu s dalšími podobnými občanskými sdruženími se tak nepřímo stává dalším nástrojem proti státu a pomocníkem mimochodem také zahraničních on-line kasin, kterých se ve svých mediálních výrocích zastává.

K tomu, aby stát uznal ve výše popsaných případech škodu a přikázal státu vyplatit miliardy ze státního rozpočtu, však nález Ústavního soudu nestačí. Patrně to je důvodem, proč Brnění nyní nabádá část obcí k ústavní stížnosti proti zákonnému provozování videoloterních terminálů a výherních hracích přístrojů. Jedná se totiž o jeden ze způsobů, jak si opatřit důkazy, že klientovi JUDr. Oršuly vznikla skutečná, nikoliv fiktivní škoda.

Vzneseným podezřením nahrává mimo jiné také fakt, že Matěj Hollan, předseda občanského sdružení Brnění, v médiích tvrdí, že JUDr. Oršula nepobírá za svou pomoc pro sdružení žádnou finanční odměnu. Proč by to asi JUDr. Oršula dělal, když běžně za svou práci inkasuje vysoké částky? A pokud takto občanské sdružení přijímá nefinanční plnění, vykazuje ho ve svém daňovém přiznání? A nebo Brnění hraje jen svoji „divadelní roli“, odměněnou pouhým potleskem z první řady? O jiném plnění zde nechceme spekulovat.

Zpět nahoru

Republiku zaplavují „černé herny“

Republiku zaplavují „černé herny“

Města a obce přicházejí o miliony! Na několika místech České republiky se totiž začínají objevovat nelegální provozovatelé hazardu. Na „černé“ herny mohou lidé narazit především ve větších městech – například v Praze, Brně či Ostravě.

„Plně se potvrzuje to, co opakujeme už několik měsíců. Místy až nesmyslný tlak proti legálním podnikatelům povede k jejich likvidaci a nástupu černých heren. Hrát se tedy bude dál, ale bohužel peníze, které dosud šly do veřejných rozpočtů, shrábnou podvodníci,“ říká výkonný ředitel největšího profesního sdružení herního průmyslu SPELOS, Petr Vrzáň.

Poslední případ, který zachytila ve zpravodajství televize Nova (celá reportáž ke zhlédnutí zde http://www.youtube.com/watch?v=t3xy8PeCBt8), je toho jasným příkladem. V ostravském centrálním obvodu, kde platí absolutní zákaz provozu veškerých výherních hracích přístrojů, se velmi rychle objevily takzvané internetové kiosky. Zařízení s citlivými dotykovými displeji i akceptory bankovek, které obsluha ovládá prostřednictvím čipové karty, jsou na první pohled nerozeznatelné od běžných automatů či videoloterních terminálů a nabízí „pouze“ připojení k internetu. Ve skutečnosti jde však o přístup na web s výběrem několika her s možností výhry, kterou na místě vyplatí obsluha. Výsledkem je velmi jednoduché obcházení zákona.

Sdružení SPELOS již v minulých dnech upozornilo dozorující orgány na další černou hernu, tentokrát v Brně. V tomto případě byly přístroje označeny dokonce jako nevýherní. Výplata výher zde však probíhá, a to striktně mezi zákazníkem a personálem. SPELOS dokonce zachytil informace také o velmi dobře organizované síti černých heren na území hlavního města Prahy. „Veškeré údaje jsme proto předali také Ministerstvu financí, které díky tomuto podnětu v současné době chystá kontroly takzvaně nevýherních hracích přístrojů a internetových kiosků po celé České republice,“ dodal Petr Vrzáň. Tiskovou zprávu ministerstva si můžete přečíst zde:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_72088.html

Sdružení SPELOS proto ve snaze zabránit tomu, aby města spolu s obcemi přicházela o nemalé finanční prostředky, znovu vyzývá odpovědné lidi ve státní i komunální sféře ke skutečně otevřené diskuzi s legálními provozovateli herního průmyslu o nastavení jasných a férových podmínek pro tento segment podnikání.

Zpět nahoru