Fakta o centrálním loterním systému

V současné době se v některých médiích objevují mylné informace, které dávají na stejnou úroveň výherní hrací přístroje (VHP) a centrální loterní systémy (CLS) s koncovými interaktivními videoterminály (IVT nebo VLT). Jde však o zavádějící a především nepravdivé informace. Podobnost mezi těmito systémy, nikoli však technická obdobnost, je totiž čistě vizuální záležitostí.

Není možné srovnávat CLS s IVT spolu s VHP, a to pro jejich odlišnou funkčnost, systém zabezpečení, transparentnost prováděných operací a celkovou technologickou strukturu. K lepšímu pochopení rozdílů připojujeme vysvětlení:

Výherní hrací přístroje

 • je především autonomním, kompaktním a dále funkčně nedělitelným zařízením; vše činí samostatně a zajišťuje celou proceduru sázkového procesu od jeho počátku až do konce, tj. přímo v něm probíhá vklad finančních prostředků do hry, uzavření sázky, vlastní realizace hry, generování výsledku hry a případné vyplacení výhry,
 • samostatně vyplácí hotovost bez další kontroly,
 • není technicky schopen účinně zabránit hře nezletilých osob; absentují u něj kontrolní mechanismy,
 • lze odpojit (doslova postačí vytáhnout jeho zástrčku z napojení do elektrické sítě) a odcizit jej, a to včetně vložených finančních prostředků. Tím dojde ovšem také ke ztrátě herní historie, což mimo jiné znamená, nemožnost kontroly provedených herních operací zkrácení povinných odvodů a následnou újmu pro veřejné rozpočty. Odcizený VHP je možno kdekoli jinde znova do elektrické sítě zapojit a užívat,
 • má zastaralou kontrolu sázek a výplat (i tržeb samotných), která je nedostatečně funkční; absentuje zde on-line připojení ze strany orgánu státního dozoru,
 • má životnost pouze 5 let; informace týkající se jednotlivých sázek a výher a jiných operací na VHP nejsou zálohována.

Pro lepší pochopení herního procesu probíhajícího na VHP si dovolujeme připojit srozumitelné schéma, z něhož vyplývá, že se celý herní proces odehrává na jednom jediném místě – a to od vložení finančních prostředků, uskutečnění sázky, vygenerování výsledku hry, až po případné vyplacení výhry.

Výherní hrací přístroje

Centrální loterní systém

 • je především elektronickým systémem tvořeným třemi základními komponenty – centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a připojenými koncovými IVT. Po funkční stránce tvoří tento systém nedělitelný celek, jenž řídí a hráči nabízí různé druhy loterií nebo jiných podobných her včetně zpětné distribuce potvrzení o sázce a výsledku hry do IVT. CLS a IVT jako jeho zobrazovací jednotka tak de facto neplní stejnou roli jako VHP, nýbrž se jedná pouze o distribuční kanál, jehož prostřednictvím mohou být sázejícímu nabízeny nejrůznější druhy her.
 • každá sázka nebo jiná transakce je před zahájením hry zapsána na dvou nezávislých místech databáze CLS,
 • žádný jeho koncový IVT nefunguje samostatně (na rozdíl od VHP) a herní proces je řízen ze vzdálené centrální řídící jednotky zabezpečené zálohovacím serverem,
 • v centrální řídicí jednotce je rovněž generován výsledek hry; koncový IVT pouze slouží k zobrazení tohoto výsledku,
 • koncový IVT vydává stvrzenky k proplacení hotovosti, avšak teprve až po kontrole uskutečněné sázky a výhry místní kontrolní jednotkou a pověřenou osobou. Jedná se o významné opatření proti praní špinavých peněz,
 • systém umožňuje technickou nebo softwarovou zábranu hry osob mladistvých; do budoucna je zde možnost využití případných čipových karet pro účastníky sázkových her zajišťující jejich identifikaci. Lze využít i k omezení nadměrného hraní u osob inklinujících k některým z druhů závislostí, u osob závislých na sociálních dávkách, apod.,
 • i v případě poškození, odcizení či jiné neoprávněné manipulace s koncovým IVT zůstávají veškerá herní data uložena v centrální řídící jednotce tak, aby byla zabezpečena proti ztrátě či jejich zneužití. Přístup k těmto datům podléhá bezpečnostnímu režimu,
 • finanční toky jsou zde kontrolovány „víceúrovňově“ na základě dálkových přenosů dat. Systém tak umožňuje dokonalou a transparentní kontrolu sázek, výher a tržeb ze strany orgánů státního dozoru tím, že příslušné finanční úřady mají ze strany provozovatele zabezpečeny pasivní přístupy do serveru provozovatele. Tento zabezpečený pasivní přístup lze umožnit i dalším zainteresovaným osobám, např. samosprávným jednotkám, apod.,
 • osvědčení o následné kontrole funkčnosti CLS v kvalitě odpovídající požadavkům ministerstva financí probíhá každé 2 roky; veškerá data jsou však zálohována po dobu několika let.

I ve vztahu k CLS předkládáme přehledné schéma herního procesu na něm probíhajícímu.

Centrální loterní systém

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY