Loterní daň přinesla vloni veřejným rozpočtům více než 8 miliard!

22. 07. 2014

Herní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Vyplývá to z aktuálních údajů o odvodech loterní daně. Loterní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

„Starostové i politici teď mají ve svých rukou rozhodnutí o tom, zda se takto budou rozpočty plnit i nadále nebo provoz loterií populisticky zakáží, případně výrazně zkomplikují a napomohou tak rozmachu černého trhu a nelegálních zahraničních online her. Veškeré příjmy z těchto sázkových her tak přinejlepším skoční v zahraničí a Česká republika bude jen bezzubě přihlížet miliardovým daňovým únikům,“ doplnil Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.

České loterní společnosti jsou ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími odvodově zatíženy až čtyřnásobně. Kromě standardní daně z příjmu právnických osob ve výši 19 % odvádí speciální loterní daň, tzv. odvod z loterií a jiných podobných her ve výši 20 %. Navíc provozovatelé videoloterních terminálů platí 55 Kč denně za každé povolené herní místo bez ohledu na to, zdali je v provozu a tedy generuje zisk či nikoliv. V neposlední řadě si loterní společnosti nemohou uplatňovat DPH a platí správní poplatky.

„Zjednodušeně řečeno - pokud má běžná obchodní společnost daňové zatížení ve výši 19 %, v případě loterní společnosti se jedná o daňové zatížení ve výši asi 80 %. K tomu je navíc nutné přičíst další provozní náklady, investice do jednotlivých zařízení, mzdy zaměstnanců, údržba a rekonstrukce objektů a podobně,“ doplnil Vrzáň.

Média v posledních dnech přinášela informace o tom, že Češi vloni prosázeli 124 mld. Kč a že příjmy provozovatelů loterií dosáhly 28,6 mld. Kč. „Tato intepretace je však výrazně zkreslená a má uměle navodit dojem o astronomických finančních objemech. Pravda je taková, že Češi ve všech typech legálních sázkových her prosázeli právě oněch 28,6 mld. Kč, tedy jde o peníze, které se hráčům nevrátily na výhrách. Těchto 28,6 mld. Kč přitom není ani zdaleka „ziskem“ loterních společností. Teprve z této finanční částky musí loterní společnosti zaplatit veškeré své náklady – investice do herních zařízení, nájmu nebo nákup nebytových prostor, pochopitelně mzdy a další provozní náklady. A v neposlední řadě zaplatit fixní daně z obratu bez ohledu na ziskovost nebo ztrátovost konkrétních loterních společnosti,“ vysvětlil Petr Vrzáň.

„V případě, že bude loterní průmysl dále čelit honu na čarodějnice a obce přistupovat k přehnaným a nedůvodným regulacím, tak tyto prostředky skončí v rukou mafie,“ uzavírá Vrzáň. Kontakt: Ing. Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS tel. 724 834 375

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY