Warning: html_entity_decode(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /home/www/spelos/visual-php-core/enterprise_1_7_9_744/opt/functions.parse.php on line 1 Warning: html_entity_decode(): charset `1' not supported, assuming utf-8 in /home/www/spelos/visual-php-core/enterprise_1_7_9_744/opt/functions.parse.php on line 1 SPELOS - Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů - Pro média - Tiskové zprávy

SPELOS vzkazuje sdružením: Nelžete!

19. 04. 2012

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systému SPELOS se ohrazuje proti tvrzením, která včera ve společném prohlášení vydaly Transparency International ČR, Občané proti hazardu a Brnění.

Je šokující, že uvedená občanská sdružení a organizace desinterpretují oficiální informace a namísto snahy o odbornou diskuzi vydávají účelová tvrzení ve snaze zdiskreditovat jedno odvětví legálního podnikání v České republice. Není totiž pravda, že usnesení vlády č. 156 ze dne 14.3.2012 nařizuje Ministerstvu financí zrušit až 90 % stávajících přístrojů. Nařizuje zahájit správní řízení, jehož výsledkem může být potvrzení, změna anebo zrušení stávajícího povolení, jak také oficiálně potvrdilo Ministerstvo financí. Tvrdit, že má Ministerstvo financí všechna povolení zrušit, není tedy pravdivé.

Nejen asociace SPELOS zastává na základě vypracovaných právních posudků názor, že vykonatelnost zmíněného usnesení vlády není možná, protože by tímto postupem Ministerstvo financí zároveň jednalo v rozporu s novelou loterního zákona platnou od 1. ledna letošního roku. V právním státě přece není možné, aby vláda nebo ministerstvo záměrně porušovalo platné zákony.

V tomto směru SPELOS znovu opakuje, že by tak došlo k dalšímu negativnímu zásahu státu do podnikání jeho členů a zmaření miliardových investic, které české i zahraniční společnosti investovaly do technologie centrálního loterního systému. Určitě se budeme proto domáhat náhrady škod v řádech desítek miliard korun a napadneme postup státu také u evropských institucí.

Podnikání v loterním průmyslu je státem povoleným a regulovaným podnikáním. Ničím nepodložené a účelové tvrzení, že je spojováno s organizovaným zločinem, praním špinavých peněz a financováním terorismu považujeme za cílenou snahu poškodit dobré jméno a pověst českých společností, které na základě platných zákonů legálně podnikají, dodržují všechny právní předpisy, řádně odvádí státu daně a jiné odvody a plní funkci zaměstnavatelů. Je šokující, že se na jedné straně některé občanské iniciativy snaží o diskreditaci českých loterních společností a na druhou stranu zcela vědomě přehlíží, že v České republice působí několik nelegálních zahraničních sázkových kanceláří, které vyvádí z naší země několik miliard korun, neplatí žádné daně ani odvody a navíc nepodléhají jakékoliv státní nebo obecní regulaci.

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY