Motivace MF k předkládání novely zákona o loteriích je scestná

11. 04. 2014

Sdružení SPELOS považuje legislativní záměry vedoucí ke změně zákona o loteriích představené vedením Ministerstva financí za chybné a motivaci k jejich předložení za scestnou.

1) Změna zákona by si měla klást za cíl především úpravu problematiky dálkového hraní, ukončení nelegální činnosti a zdanění internetových provozovatelů, čímž zajistí další příjmy do veřejných rozpočtů. Nerozumíme tedy tomu, proč hodlá Ministerstvo financí odsouvat tuto záležitost až do roku 2016!

2) Snaha sjednotit limity sázek interaktivních videoloterních terminálů s výherními hracími přístroji na základě vizuální podobnosti, jak sdělil věcně příslušný náměstek ministra Závodský, svědčí o absolutní neznalosti věci. Toto opatření povede pouze k masivnímu rozvoji šedé ekonomiky, podpoře mafií herního průmyslu a propadu rozpočtových příjmů státu nejméně o 5 mld. Kč již v roce 2015.

3) Upozorňujeme na skutečnost, že oblast loterií a jiných podobných her je vůbec nejzdaněnějším odvětvím průmyslu a nedávné nastavení zdanění je již dnes na samé hranici přežití legálních firem přímo i nepřímo zaměstnávajících 60 tisíc lidí. Úvahy o zvýšení daní jsou spíše výsledkem populismu než seriózní daňové analýzy, která bude opět stimulovat pouze nelegální hráče na trhu. Řešením je spíše zachování současného daňového zatížení českých loterních firem a zrovnoprávnění jejich postavení vůči zahraničním provozovatelům. Zavádění více daňových pásem totiž povede pouze k daňovým únikům. Oprávněnost takového opatření je asi taková, jako bychom zavedli nejvyšší spotřební daň pro benzín do motocyklů, na kterých statisticky umírá nejvíce řidičů, nižší pro automobilový průmysl a nejnižší pro leteckou dopravu, protože ta je nejbezpečnější a má tudíž nejnižší společensky škodlivé dopady. Obdobná paralela by se dala použít v případě alkoholu a dělení sazby daně zvlášť pro pivo, víno a tvrdý alkohol.

4) Monitorovací systém nepředstavuje žádnou novinku, neboť byl zaveden již koncem roku 2006 právě u nejsofistikovanějšího Centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály, do něhož získaly přístupy ke kontrole všech finančních toků jak Ministerstvo financí, tak finanční úřady. Pouze někdejší ředitel odboru státního dozoru Ondřej Vltavský, dosazený ministrem Kalouskem, překvapivě tento přístup Ministerstvu financí odňal

5) K záměru vybudovat na Ministerstvu financí efektivní kontrolní útvar lze uvést, že také ten vznikl již v listopadu 2006 a od doby svého vzniku zaznamenal řadu pozitivních výsledků (např. odebral licence dvěma řetězcům kasin, pozastavil provoz CLS v případě pochybností, metodicky řídil státní dozor v regionech apod.). Záležet tedy bude pouze na jeho kvalitním řízení.

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY