Nesouhlasíme s retroaktivními zásahy do provozování videoloterních terminálů!

12. 03. 2014

Sdružení SPELOS zásadně nesouhlasí se změnami, které podle dostupných informací připravuje Ministerstvo financí ČR v oblasti videoloterních terminálů. Upozorňuje především na to, že zásahy do platně vydaných povolení na provoz videoloterních terminálů jsou nepřípustnou retroaktivitou, proti které se budou loterních společnosti bránit právní cestou.

 „Není přece možné, aby si stát dělal ze svých zákonů, nařízení, ale i vydaných povolení trhací kalendář a bez uvážení je měnil jen na základě momentální společenské poptávky při současné ignoraci legitimních práv všech, kterých se takové změny dotýkají. Sdružení SPELOS proto apeluje na nové vedení Ministerstva financí ČR a vyzývá jej, aby nepřijímalo taková opatření, která budou v rozporu s právními principy demokratického státu,“ řekl Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.

 SPELOS již dlouhou dobu upozorňuje na to, že zkracování platně vydaných povolení k provozování centrálních loterních systémů s koncovými videoloterními terminály považuje za retroaktivní zásah do legitimních práv jednotlivých loterních společností. V průběhu velmi krátké doby totiž český stát nejenže omezil délku vydaných povolení na 10 let, resp. na 3 roky, ale v důsledku nálezu Ústavního soudu, který zrušil přechodná ustanovení poslední novely loterního zákona, zbavil loterní společnosti jakékoliv spravedlivé ochranné lhůty, která je stejně jako ve většině evropských zemí určena k tomu, aby se jednotlivé subjekty přizpůsobily novým legislativním podmínkám.

 „Proti retroaktivním zásahům státu do našeho podnikání se budeme bránit všemi dostupnými právními kroky a to jak v rámci České republiky, tak Evropské unie.  Proto jsme také podali stížnost Evropské komisi a požádali vnitrostátní soud o tzv. položení předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru ve věci rozporu české legislativy s právem Evropské unie. Kromě toho je naše sdružení informováno o tom, že se situací v České republice vážně zabývají zahraniční akcionáři některých českých společností stejně, jako majitelé zahraničních dodavatelských společností, kteří jsou připraveni v souladu s mezinárodními dohodami o ochraně investic nárokovat nejen zmařené investice, ale také ušlý zisk, který byl způsoben neoprávněným postupem státu,“ dodal Petr Vrzáň s tím, že takové arbitráže mohou dosáhnout hodnoty až 10 miliard Kč.

 Fakt, že jsou retroaktivní zásahy státu do podnikání nežádoucí, potvrzují také renomovaní právníci.

 "Posouzení záměru Ministerstva financí vydávat povolení pro provoz VLT pouze na jeden rok je ve svém důsledku antipodnikatelské, když současně zjevně uvádí tento typ podnikání do investiční i provozní nejistoty. Hromadné rušení platných povolení navíc vyvolává myšlenku, zdali nejde o souběžný fakticky retroaktivní záměr. Plošné omezování podnikatelských práv do minulosti dává Ministerstvu financí pseudolegitimitu postupovat omezováním takto i do budoucna. Každopádně je to jednání porušující ústavní zásady právního státu," uvedl prof. JUDr. Karel Klíma, odborník na ústavní a evropské právo.

Jeho slova doplňuje JUDr. Jan Bárta, ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR: „Retroaktivita je nástroj obecně nežádoucí, vždy částečně narušuje právní jistotu a mění vztahy, jimž někdo věřil a stavěl na nich. Pak vznikají spory, třeba o náhradu ušlého zisku proti státu, k čemuž dnes směřují například fotovoltaici a provozovatelé loterií.

Pouze za mediální gesto pak SPELOS považuje poslední tiskovou zprávu Ministerstva financí ČR, ve které oznámilo, že nově bude vydávat povolení na videoloterní terminály jen na jeden rok, namísto dosavadní praxe povolování na tři roky.

 „Jde o zcela zbytečné opatření a jen snahu vytvořit dojem, že nové vedení ministerstva dělá v loterním průmyslu rychlý pořádek. Dnes je totiž de facto jedno, na jak dlouhou dobu vydá ministerstvo povolení, protože obec může kdykoliv schválit regulační nebo prohibiční vyhlášku a ministerstvo musí kolizní povolení neodkladně zrušit,“ vysvětlil Petr Vrzáň.

 Zároveň však sdružení SPELOS poukazuje na to, že toto nestabilní podnikatelské prostředí nedává loterním společnostem žádnou jistotu, že se jim investice, které musí vynaložit pro splnění státem požadovaných podmínek (100 mil. Kč jistina, investičně náročné datové zázemí, hardware a software nezbytný pro zajištění online přenosu, apod.) alespoň vrátí.  

  

 

 

Kontakt pro média:

Ing. Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS

Mobil: +420 724 834 375

Email: moc.soleps@aidem

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY