Otevřený dopis Nadaci VIA: Proč tajíte příjem peněz z loterií?

31. 07. 2013

Vážený pane řediteli Bárto, vážení členové správní rady Nadace VIA, obracím se na Vás formou tohoto otevřeného dopisu, abych Vám sdělil, že jsem velmi překvapen postojem Nadace VIA k problematice loterního průmyslu v České republice a využití finančních prostředků, které tento legální průmysl generuje, ve prospěch českých neziskových organizací.

Již historicky mne překvapilo, když Vaše nadace podpořila kontroverzní aktivity občanského sdružení Brnění a zapojila se tak do boje skupiny aktivistů proti českým legálním provozovatelům loterií a jiných podobných her. Již před několika lety sdružení SPELOS varovalo, že cílem snažení této mafie aktivistů není otevření seriózní debaty nad úrovní regulace loterií v České republice, ale záměrná a řízená likvidace jednoho legálního odvětví českého průmyslu, a to na základě lživých a zavádějících informací, budování pocitu strachu a mediální hysterie, politického vydírání a účelového zneužívání politického boje a populismu k dosažení zcela demagogického cíle. Vývoj posledních měsíců nás v tomto přesvědčení pouze utvrzuje a jsme přesvědčeni o tom, že brzy vyjdou najevo informace, které to prokáží.

O to více jsem byl překvapen v okamžiku, kdy se Nadace VIA s velmi moralistickým komentářem připojila k iniciativě „Nevládky bez hazardu“, která vyzývá české neziskové organizace k tomu, aby se distancovaly od financí, které pramení v činnosti loterního průmyslu.

Když v tuto chvíli pominu základní fakt, že novelou loterního zákona účinnou od 1. 1. 2012 jsou odvody loterních společností běžným příjmem veřejných rozpočtů, které tyto prostředky nadále využívají na řadu jak jinak než veřejně prospěšných účelů, a uplatnění tohoto „morálního“ kritéria by znamenalo pro neziskové organizace také zřeknutí se všech dotací z veřejných rozpočtů, musím se pozastavit nad jednou nadmíru zarážející informací.

Jak je zřejmé ze statistiky Ministerstva financí ČR, obdržela Nadace VIA v roce 2010 částku 600 000 Kč od loterní společnosti FORTUNA GAME, a. s., na „zabezpečení vzdělávacích akcí, a to v souladu se svým obecně prospěšným posláním a Statutem Nadace VIA, dále na podporu nadační činnosti Nadace VIA“. Přitom o této skutečnosti chybí ve Vaší výroční zprávě za rok 2010 jakákoliv zmínka. A to
i přes to, že s částkou 600 000 Kč by se FORTUNA GAME, a. s., podle výčtu Vašich dárců zveřejněných na str. 90 výroční zprávy zařadila na 7. místo největších dárců Nadace VIA.

Tuto skutečnost pokládáme v kontextu Vašeho veřejně deklarovaného zapojení do „boje proti hazardu“ za natolik zásadní, že by se jí měly zabývat kompetentní státní orgány, které by měly provést důslednou kontrolu Vašeho účetnictví. Je nám totiž s podivem, že tak vysokou finanční částku transparentně nepřiznáváte ve Vaší výroční zprávě, která na druhou stranu zachycuje individuální dary v řádech jednotek tisíc korun.

Domníváme se, že byste měli také veřejnosti odpovědět na několik zásadních otázek:

  • Proč tajíte, že je Vaše nadace financována loterní společností?
  • Jak je možné, že Vaše výroční zpráva opomíjí s ohledem na Váš celkový objem darů tak významnou položku?
  • A jak vysvětlíte to, že jen tři roky poté, co jste obdrželi peníze od loterní společnosti, dnes prohlašujete, že přijímat peníze z loterií je v rozporu s etikou fundraisingu?

Vážený pane řediteli, vážení členové správní rady,

pokud je Vaším skutečným posláním napomáhat rozvoji českého neziskového sektoru, měli byste nejen řádně vysvětlit výše uvedené, ale také přestat slepě naslouchat jedné úzké skupině aktivistů a jejich patologickému vidění světa. Obzvláště pokud jde o finance pro neziskový sektor. V opačném případě Vás vyzývám k vrácení těchto prostředků tak, aby je mohl jiný příjemce, na rozdíl od Vás, použít transparentně.

Očekávám Vaši odpověď.

S pozdravem

Ing. Petr Vrzáň

výkonný ředitel SPELOS

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY