Poslanci ztrácejí čas řešením další zbytečné novely

05. 11. 2015

Poslanecká sněmovna dnes v rámci druhého čtení znovu projednala vládní novelu zákona o loteriích, resp. pozměňovací návrhy. Celá novela však postrádá jakýkoliv smysl. Neřeší nic z toho, co by řešit měla. Zaměřuje se pouze na navýšení odvodových povinností legálních tuzemských firem. A to navíc zcela odlišně, než zamýšlí nový zákon, který má vstoupit v platnost již s rokem 2017.

„Připadáme si jako v Kocourkově. Politici se předhánějí v tom, kdo přijde s lepším, resp. více likvidačním návrhem pro poctivé české firmy. To vše omlouvají tím, že potřebují posílit veřejné rozpočty. Nedochází jim však, že když se zdanění přežene, rozpočet nezíská ani to, co dosud a především přehlížejí fakt, že jim miliardy mizí do šedé zóny kvůli nelegálům, kteří už naši zemí doslova drancují,“ uvedl Petr Vrzáň, prezident sdružení SPELOS.

Za nesmyslnou považuje SPELOS také diferenciaci daní, která přinese extrémní, v souhrnu až 39% zatížení provozovatelům technických herních zařízení. Neexistuje přitom žádná objektivní studie, která by dokazovala rozdíly mezi společenskou nebezpečností různých typů loterií.

„Připravovaná legislativa se navíc opírá o studii Psychiatrického centra Praha, jejíž výsledky v oblasti ekonomických dopadů herního průmyslu na společnost již několikrát zpochybnili či zcela vyvrátili skuteční odborníci. Zmíněnou studii totiž zpracovávali pouze lékaři, kteří záměrně pozapomněli započítat i finanční přínosy, plynoucí z provozu loterií. Renomovaní ekonomové tak zjistili, že původní studie, která se dostala k dopadům ve výši 16 miliard korun, více než trojnásobně nadhodnocuje skutečnost. Důkazem je například nezávislá studie Centra ekonomických a tržních analýz CETA. Tato uvádí náklady ve výši přibližně pěti miliard korun. Stejný názor sdílí také Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti,“ uvádí dále Vrzáň.

Podle SPELOS je proto nutné, aby vláda tyto nezpochybnitelné fakty neignorovala a v přípravě legislativy vycházela pouze z relevantních údajů.

„Je smutné, že namísto toho, aby politici podporovali legální tuzemské podnikatele, nepřímo nadále posilují černý trh tím, neřeší jeho potíraní ani zdanění a zcela bezprecedentně hodlají skokově navýšit daně provozovatelům legálním. Dobře si přitom musí být vědomi toho, že toto zdanění povede k likvidaci legálního trhu a jeho nahrazení kvízomaty, slevostroji, občanskými sdruženími a v neposlední řadě internetovými hrami pod taktovkou zahraničních provozovatelů,“ uvádí dále Vrzáň a dodává: „Není navíc možné, aby projednávaná novela, přesněji řešeno tento paskvil, který řeší pouze zdanění a nic víc, účinně bojoval proti patologickému hráčství, jak uvádějí jeho tvůrci.“

SPELOS nesouhlasí ani s nedávným, účelovým tvrzením ministra Babiše o tom, že se jedná o první komplexní změnu zákona od roku 1990. Zcela zásadní novely byly tři a k tomu přibližně desítka malých novel. Je tedy s podivem, že se ministr tváří, jako by o těchto záležitostech neměl tušení.

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY