SPELOS upozorňuje na podivný způsob regulace loterií v Krupce!

16. 10. 2013

Velmi podivným způsobem přistoupili k regulaci loterií a jiných podobných her zastupitelé v Krupce. Schválili totiž vyhlášku, která na základě naprosto nejasných kritérií povolí od nového roku provoz pouze ve čtyřech provozovnách.

Velké pochybnosti budí zejména fakt, že tři z těchto heren zatím ani nejsou v provozu. A jedna z nich patří místnímu radnímu pro sport a kulturu, Karlu Roučkovi. Ten v Krupce spolu s manželkou provozuje i další malou hernu a vlastní firmu, která má ve svém předmětu podnikání právě loterní činnost. Na to, že výběr proběhl bez jakýchkoliv kritérií, dokonce poukazuje i část opozice.

Další z povolených adres, kde se provozovna teprve na hernu přestavuje, je objekt těsně sousedící se sídlištěm Horní Maršov. Nikdo neví, kolik automatů zde bude ani jakého typu. Je ale pravděpodobné, že majitelé objektu o tom, že se adresa dostane na seznam povolených míst, předem dobře věděli – také proto se objekt podle médií již pár měsíců přestavuje.

Sdružení SPELOS dlouhodobě nabízí městům součinnost při tvorbě regulačních vyhlášek a ta města, která skutečně chtějí jednat transparentně, mohou této nabídky využít. Jsme připraveni být nápomocni při hledání takového řešení, které bude ve skutečném zájmu obyvatel Krupky. Zvýhodňování některých provozovatelů před jinými však za tento zájem nepovažujeme.

Odmítáme praktiky, kdy jsou místa povolená k provozu vybírána účelově! Samospráva by měla povolovat činnost především stávajícím a zavedeným provozovnám, v nichž byl osvědčen určitý standard a kde nedocházelo k rušení veřejného pořádku.

Vyhláška by naopak rozhodně neměla „připravovat“ zcela nové a neprověřené lokality budoucím provozovatelům, neboť takovéto řešení s sebou může zcela jistě přinášet korupční potenciál.

V případě Krupky se tedy podle nás nejedná o regulaci loterií, ale o faktické vydání nových povolení ze strany města budoucím provozovatelům! Proto také podobu této vyhlášky předložíme spolu se stížností Evropské komisi jako ukázkový příklad diskriminace.

Toto jednání považujeme za nekorektní a máme vážné podezření, že zastupitelé jednali a rozhodovali pod taktovkou některých provozovatelů, případně byli zneužiti v konkurenčním boji.

SPELOS již dříve upozorňoval na to, že by regulace loterií měla být řízena centrálně. Situace, kdy si může každá obec nebo dokonce městská část volit vlastní způsob regulace nejen, že působí chaos, ale nabízí především riziko korupce.

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY