SPELOS volá po spravedlivém dělení peněz z loterií

24. 09. 2013

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS požaduje, aby finanční prostředky plynoucí z provozu loterií zůstaly v městských částech, kterým náleží. Jedná se o daně z herního průmyslu.

Někteří politici Magistrátu hlavního města Prahy chtějí podle informací zveřejněných v médiích změnit systém rozdělování těchto peněz.  Požadují, aby část odvodů dostávaly také radnice, které na svém území zavedly takzvanou nulovou toleranci, tedy herny zcela zakázaly.

Sdružení SPELOS s tímto postupem zásadně nesouhlasí a jakákoliv podobná řešení považuje za fatální chybu. Prozatím jsou tyto prostředky rozdělovány především podle počtu přístrojů provozovaných na daném území. Magistrát hlavního města Prahy by tak novým systémem dělení de facto „ošidil“ jednotlivé městské části, které na svém území provoz loterií umožňují, o finanční prostředky, které jim náleží. Tyto odvody pro dané městské části mohou představovat i desítky milionů korun ročně.

Tzv. pevná sazba loterní daně ve výši 55 Kč denně za herní místo nahradila místní poplatek, který taktéž náležel jednotlivým městským částem, jež ho vybíraly a spravovaly. Adresáty těchto peněz by tak zcela logicky měly být právě městské části, na jejichž území herní průmysl loterie provozuje a které tyto prostředky mohou využít k podpoře kultury, sportu, prevenci kriminality či na nejrůznější veřejně prospěšné aktivity.

Někteří politici však požadují, aby měly stejné příjmy z loterií také části, které zavedly prohibiční řešení a loterie na svém území zcela zakázaly. V tomto případě by však nastala paradoxní a zcela absurdní situace. Ty by se dala přirovnat například k tomu, že by si obec nárokovala prostředky za svoz odpadu, i když odpad nesváží. Nebo by mohla chtít peníze z daní podnikatelů, které ze svého území vyhnala.

SPELOS již dříve uvedl, že v záležitosti přerozdělování těchto prostředků jednoznačně stojí na straně starostů městských částí, v nichž jsou loterie provozovány a vyzývá proto Magistrát hlavního města Prahy k tomu, aby tyto prostředky i nadále rozděloval spravedlivě.

 


Email: moc.soleps@soleps

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY