Trend v oblasti loterií: Moderní a transparentní VLT

08. 07. 2013

 

Vyspělé země celého světa stále častěji otevírají svůj loterní trh nejmodernějším technologiím – těmi jsou centrální loterní systémy (CLS) s koncovými videoloterními terminály.

Uvedenou cestou se vydává celá řada zemí – kromě České republiky a Slovenska, kde je tento systém využíván již od roku 2003, se jedná například o země jako Itálie, Norsko, Rakousko, Švédsko, Anglie, některé státy USA, řada kanadských provincií a jiné. Další země – např. Rumunsko či Albánie tento krok zvažují a vypisují tendery na dodavatele těchto systémů. Je také nezanedbatelný počet zemí, kde byly již dříve loterie silně regulovány. Nyní se však v souvislosti se silnými negativními dopady tohoto kroku k provozu loterií – především VLT vracejí. Tyto vyspělé systémy tak s největší pravděpodobností brzy opět najdeme například v Řecku a dalších místech.

Fakt, že jde svět cestou moderních, vyspělých a především bezpečných systémů, potvrdil i ředitel největší světové loterní výstavy ICE Totally Gaming, která se každoročně koná v Anglii, Julian Graves: „Oblast loterií je opravdovým globálním a dynamickým průmyslem. Toto odvětví je hnáno velmi rychle kupředu používáním inovací, nejnovějších technologií a integrací platforem.

„Je nezpochybnitelným faktem, že budoucnost loterního průmyslu patří online technologiím a centrálnímu loternímu systému s koncovými videoloterními terminály. Pouze nejmodernější technologie totiž zajišťují maximální transparentnost a nepřetržitou kontrolu a dozor ze strany příslušných státních orgánů,“ doplnil Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.

Odborníci se navíc navzdory všem aktivistům a politikům, kteří přicházejí na mediální scénu s populistickými tvrzeními, shodují v jednom: nejmodernější herní systém – centrální loterní systém s koncovými videoloterními terminály (VLT) není možné srovnávat se zastaralými výherními hracími přístroji (VHP).

Potvrdilo to hned několik předních evropských odborníků a soudních znalců. Jedním z nich je nezávislý soudní znalec, Ing. Josefa Kyncl. Ten se ve svých závěrech opírá také o zahraniční zkušenosti a posudky. Z nich jednoznačně vyplývá, že VHP a VLT nemohou být z technologického principu obecně považovány za jedno a totéž zařízení.

V posudku je mimo jiné uvedeno:

Nabízené hry (v systému VLT) jsou založeny na zcela odlišném herním principu a využívají moderní technologie technického zařízení. Technické zařízení - CLS s VLT je zcela odlišné od stávajících systémů provozování her a svými technickými parametry umožňuje zcela odlišný průběh hry od her dosud provozovaných.

 Bezpečnost systémů CLS s VLT musí odpovídat zabezpečení bankovních systémů, jak po stránce fyzické, tak šifrování komunikačních kanálů, firewallů i aplikací včetně generátorů náhodných čísel.

 Výherní hrací přístroje (gaming machines) a videoloterní terminály (VLT, video lottery terminal) nemohou být z technologického principu obecně považovány za jedno a totéž technické zařízení.

 

Co je to CLS:

-     CLS je především elektronickým systémem tvořeným těmito základními komponenty – centrální řídící jednotkou, kontrolními jednotkami a připojenými koncovými          VLT. Po funkční stránce tvoří tento systém nedělitelný celek, jenž řídí a hráči nabízí různé druhy loterií nebo jiných podobných her včetně zpětné distribuce potvrzení o sázce a výsledku hry do VLT. CLS a VLT jako jeho zobrazovací jednotka tak de facto neplní          stejnou roli jako VHP, nýbrž se jedná pouze o distribuční kanál, jehož prostřednictvím mohou být sázejícímu nabízeny nejrůznější druhy her

-          každá sázka nebo jiná transakce je před zahájením hry zapsána na dvou nezávislých místech databáze CLS,

-          žádný jeho koncový VLT nefunguje samostatně (na rozdíl od VHP) a herní proces je řízen ze vzdálené centrální řídící jednotky zabezpečené zálohovacím serverem,

-          v centrální řídicí jednotce je rovněž generován výsledek hry; koncový VLT pouze slouží k zobrazení tohoto výsledku,

-          koncový VLT vydává stvrzenky k proplacení hotovosti, avšak teprve až po kontrole uskutečněné sázky a výhry místní kontrolní jednotkou a pověřenou osobou. Jedná se o významné opatření proti praní špinavých peněz,

-          systém umožňuje technickou nebo softwarovou zábranu hry osob mladistvých; do budoucna je zde možnost využití případných čipových karet pro účastníky sázkových her zajišťující jejich identifikaci. Lze využít i k omezení nadměrného hraní u osob inklinujících k některým z druhů závislostí, u osob závislých na sociálních dávkách, apod.,

-          i v případě poškození, odcizení či jiné neoprávněné manipulace s koncovým VLT zůstávají veškerá herní data uložena v centrální řídící jednotce tak, aby byla zabezpečena proti ztrátě či jejich zneužití. Přístup k těmto datům podléhá bezpečnostnímu režimu,

-          finanční toky jsou zde kontrolovány „víceúrovňově“ na základě dálkových přenosů dat. Systém tak umožňuje dokonalou a transparentní kontrolu sázek, výher a tržeb ze strany orgánů státního dozoru tím, že příslušné finanční úřady mají ze strany provozovatele zabezpečeny pasivní přístupy do serveru provozovatele. Tento zabezpečený pasivní přístup lze umožnit i dalším zainteresovaným osobám, např. samosprávným jednotkám, apod.,

-          osvědčení o následné kontrole funkčnosti CLS v kvalitě odpovídající požadavkům ministerstva financí probíhá každé 2 roky; veškerá data jsou však zálohována po dobu několika let.

 

<<< zpět

O nás

Jsme největším profesním sdružením loterních společností v ČR. Usilujeme o maximální transparentnost loterního průmyslu jako legálního podnikatelského odvětví. Nabízíme seriózní diskusi, postavenou na argumentech, nikoliv populistických fikcích.

Petice

Provozovatelé loterií a zaměstnanci loterního průmyslu bojují peticí proti nelegálnímu provozu loterií po internetu a především daňovým únikům. Tímto krokem současně chtějí omezit poškozování českých provozovatelů loterních her.

Ke stažení zde

Jak regulovat

Speciální příručka pro obce a města. Doporučení, jak účinně, zákonně a transparentně regulovat loterie pomocí vyhlášek.

Příručka Jak regulovat loterie
Ke stažení zde

Propouštění

Loterní průmysl dává v ČR práci více než 60 000 lidí. Ti všichni by v případě loterní prohibice přišli o zdroj obživy.

Mapa nezaměstnanosti
Ke stažení zde

Loterní daně

Loterní průmysl odvedl za uplynulý rok jen formou loterní daně do veřejných rozpočtů 8,1 mld. Kč. Obce a města z této částky obdržely 5,5 mld., stát pak 2,6 mld. Kč. Herní průmysl je tak jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kontakt

SPELOS
Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

e-mail: moc.soleps@soleps

SEKCE PRO ČLENY